S&T Transport GPS Service and UI 2016

Loading screen

Екран създаден с цел да се заредят всички неща необходими на клиента, след което да последва бърз и удобен UX.

Списъци

Всички камиони и пътуванията, които клиента желае.

Въвеждане

Максимално опростена и удобна форма за въвеждане на ново пътуване.

Примерни емейли с променливи

Удобен и лесен шаблон, за бързо създаване на формата на емайла. Създадено с цел клиента да може да избере сам как да излгежда емейла му.

Информация за камиона наживо

По всяко едно време клиента може да си провери камиона, къде е, къде е бил, с каква скорост се движи и т.н.

Текущо местоположение

Визуализиране на текущото местоположение върху карта.

Настройки по ваш вкус :)

Удобен екран с настройки на интервали, цветове емайли и т.н.

История на пътуването

Показва пътя по който е минал камиона за изминалите 2 часа.